wordtrainer.net www.wordtrainer.net | Online | Software | Mobile | Linux
English | markuspage.com


Startsidan


Vad är Wordtrainer?


Ladda ner


Beställ


Frågor och svar


Feedback


Kontakta mig

Licensavtal Wordrainer 3.0 - enanvändare


Copyright © 1998-2003 Markus Kilås.
Alla rättigheter reserverade.

Detta är en enanvändarlicens, vilket betyder att du inte får ha programmet
installerat på mer än en dator åt gången.

VARNING: Detta program är skyddat av svensk och internationell
upphovsrättslagstiftning.

All försäljning eller uthyrning av detta program eller något annat sätt att tjäna
pengar på detta program eller delar av det är otillåtet.

Otillåten kopiering eller distribution av detta program, eller delar av det,
kommer att beivras och kan förutom skadeståndskyldighet medföra böter eller
fängelse i upp till två år.

Genom att installera programmet har du accepterat licensavtalet.

 

Copyright © 2001-2007 Markus Kilås. All rights reserved.
www.wordtrainer.net/software/ uppdaterades den 2 augusti 2007